Nábory

opět od 1. října 2017 :

Nábory se konají průběžně:

Pondělí a čtvrtek 16.45h-19.30h, středa 17.45h gymnázium Vejrostova 2

Vstup bočním vchodem do tělocvičny - žlutá mříž. Ne hlavní vchod!

Parkoviště u hlavní silnice.

 

 

Čl. příspěvky jsou u nás pro začínající 1600Kč na pololetí.

Děti ze soc.slabších rodin, po doložení dokladů o potřebnosti, u nás mají možnost trénovat i zdarma.

Na trénink si doneste nebarvící obuv a tričko, trenky, ručník..sprchy k dispozici.

 

Přimeme děti od 8 do 16-ti let. Přijďte mezi nás, doplnit naše družstva.

Ing. Ivo Veselý 792411459, bbkplus@email.cz